THÔNG BÁO

Chương trình Phật sự Xuân Đinh Dậu

CHƯƠNG TRÌNH PHẬT SỰ THÁNG CHẠP NĂM BÍNH THÂN - 8h30 ngày 1 tháng 12: Tụng Kinh Phổ Môn  - 19h30 ngày 1 tháng 12 : Khai Kinh Phật th...

Bài đăng mới nhất