THÔNG BÁO

Thông báo: ghi danh khóa tu lần 8

Với mục đích kết nối các CLB thiện nguyện đang sinh hoạt tại thành Vinh thành một sân chơi lớn, làm được nhiều việc phục vụ có ý nghĩa hơn, ...

Bài đăng mới nhất