THÔNG BÁO

Thông báo: Ghi danh khoá tu lần 9

Thông báo!! V/v Tổ chức khoá tu dành cho tuổi trẻ lần thứ 9 Nhằm thiết thực hướng tới Đại lễ Vu Lan 2017, chào mừng Mùa Hiếu Hạnh...

Bài đăng mới nhất